Омнибусът на Компот Колектив „Щрих и Стих — поезия в анимация” се среща с публиката

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български