Предложения за промени

ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ИА НФЦ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ СХЕМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ В края на месец март 2017 година се отправи запитване/искане за среща във връзка с изтичането срока на действие на Нотификацията от 2012 година за периода 2010-2017 година и възможността да се предоставят финансови средства/държавна помощ на филмовата индустрия след 01.01.2018 година.

В края на месец април 2017 година получихме покана от Министерство на финансите за среща по въпроса, която се проведе в министерството. На срещата от страна на ИА НФЦ присъстваха Камен Балкански, Маргарита Стефанова и Петър Станков. Беше уточнено, че има два варианта на действие:

1 вариант – продължение на схемата за помощ с получаването на индивидуално съгласуване на същата с ЕК. В този вариант следваше да се представи аргумент и основание защо предоставяната помощ от ИА НФЦ не попада в рамките на Регламент 651/2014 година и да бъде приключена процедурата по мониторинга на сега действащата схема, извършван от ЕК – процедурата отнема от 4 до 6 месеца при условие, че е приключен мониторинга.

2 вариант – предоставяне на държавна помощ по правилата на Регламент 651/2014, което се извършва след получаване на разрешение от Министър на финансите – процедурата се извършва в рамките до 3 месеца. От представителите на Министерство на финансите изрично беше уточнено, че преминаването към груповото освобождаване по Регламент 651/2014 не променя характера на помощта и обема на финансираните дейности. Беше уточнено, че първоначално може да се стартира процедурата по съгласуване с т.нар форма на ранен контакт. Първият официален контакт с Министерство на финансите е осъществено на 22.06.2017 година, когато е изпратена формата на ранен контакт и е описано искането за продължаване на съществуваща помощ. В отговор на това, е получено писмо от Министерството на финансите с указания за следващи действия. В изпълнение на тези указания е разработена процедура за предоставяне на помощ след 01.01.2018, която е изпратена за съгласуване и след одобрението е внесена официално през месец септември 2017 година. На 16.10.2017 година е получено писмо от Министерство на финансите, в което се поставя като условие започване на разработването на проект за Проект за изменението и допълнението на Закона за филмовата индустрия, респективно промяна на процедурата за предоставяне на помощта /която от една обща процедура се превръща в четири отделни – за производство, разпространение, фестивали и показ/. На 18.10.2017 година се изпраща предложение за проект за изменение на ЗФИ, който след проведена спешна среща в министерството на 23.10.2017 година е допълнен и отново представен. На 25.10.2017 година е получен изцяло преработен и изменен вариант на Проекта за изменение на закона от директора на дирекция Държавни помощи в министерството. Налагаше се коригиране на така предложения вариант /съдържаха се клаузи и модели изцяло несъобразени с филмовата индустрия и спецификата й/ и след подготовката му същия отново беше изпратен за съгласуване – 14.11.2017 /Проектът за Проект за изменение на ЗФИ можете да видите по-долу/. На 22.11.2017 година се получи писмо от Министъра на финансите с конкретни забележки и корекции по проекта. В изпълнение на дадените указания към 24.11.2017 година бяха преработени всички процедури и проекта за изменение на закона. На 11.12.2017 е конституиран състава на Националния съвет за кино. На 13.12.2017 година е проведено първо заседание на Националния съвет за кино, на което след проведено обсъждане е взето решение да не се прилага процедурата на Регламент 651/2014, а да се започне процедура за продължаване действието на схемата от 2012 година /текстът на решението може да видите на сайта в раздел НСК/Дейност - Протокол № 1/. На 15.12.2017 година е изпратено уведомително писмо до Министъра на финансите за решението на НСК.
Предложения – Работна група
Предложения – Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти
Предложения – Българска асоциация на филмовите, телевизионни и радио сценаристи
Предложения – Владимир Гюров
Предложения – Гилдия Кинорежисьори, СБФД
Предложения – Гилдия Критика, СБФД
Предложения – Ирина Китова и филмови творци
Предложения – Мартичка Божилова
Предложения – Николай Добрев
Предложения – Павел Васев
Предложения – Петър Вълчанов и филмови творци
Предложения – Филмаутор
Предложения – Господин Неделчев (14.03.)
Предложения – Гилдия Кинодраматурзи, СБФД (27.03.)
Предложения – Работна група 2
Работен проект на предложение за Проект за изменение на ЗФИ
Заповед Работна група ЗФИ
ONLINE EXCHANGE
Български