На сайта на Министерството на културата е качен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

ONLINE EXCHANGE
Български