Награди на 39-ия фестивал на българския игрален филм „Златна роза“:

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български