Творческа Eвропа – МЕДИА

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2021 г. до 2027 г. програмата разполага с 2,44 милиарда евро за подкрепа на проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да: засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво;насърчи на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор;насърчи на междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини.

Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България предоставя информация за условията, критериите и финансовите възможности на програмата. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да уговорите с нас лична среща в офиса ни.
Екипът на Бюрото популяризира програмата, като организира различни информационни събития и обучения, поддържа актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпраща електронен бюлетин до всички свои контакти.
За двете подпрограми Бюрото разполага с два офиса – офис „Култура“ в Национален фонд „Култура“ и офис „МЕДИА“ в Националния филмов център в София.

Основни цели на Бюро "Творческа Европа" - България

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.
Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ не са оторизирани да участват в изготвянето на проектни предложения – формулиране на концепция, формиране на бюджети или планиране на конкретни дейности на желаещите да участват по програмата.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София нямат отношение към вземането на решения за финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA) на Европейската комисия в Брюксел.

Екип на офис МЕДИА: Камен Балкански (директор) и Васил Николов (координатор).
офис МЕДИА
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България
c/o Национален филмов център
бул. „Дондуков” 2 А, последен етаж
тел.: (02) 9150 825
тел.: (02) 9150 824
е-mail: [email protected]
www.creativeeurope.bg
ONLINE EXCHANGE
Български