ЗФИ и новите правила за финансиране на българското кино са приети от парламента! С този акт започва възстановяването на изгубеното през декември 2017 г. финансиране за българското кино.

ONLINE EXCHANGE
Български