За първи път български проект в Co-pro pitching сесията на най-големия фестивал в Европа за сериали Series Mania

ONLINE EXCHANGE
Български