Работа в НФЦ

1 Обявление - конкурс за юрисконсулт doc
2 Обявление - конкурс за главен експерт doc
3 Заповед № 46 pdf
4 Заявление за участие в конкурс pdf
5 Протокол - конкурс 25.03.2022 pdf
6 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността юристконсулт pdf
7 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главни експерти - 2 броя pdf
8 Формуляр за окончателните резултати на кандидатите - Юристконсулт - 12.04.2022 pdf
9 Протокол - класиране на кандидатите по конкурса за "Юристконсулт" - 12.04.2022 pdf
10 Формуляр за окончателните резултати на кандидатите - Главен експерт - 12.04.2022 pdf
11 Протокол - класиране на кандидатите по конкурса за "Главен експерт"- 12.04.2022 pdf
12 ЗАПОВЕД № 34 от 14.02.2023 - Обявяване на конкурс за юристконсулт pdf
13 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОС ЮРИСТКОНСУЛТ pdf
14 ЗАЯВЛЕНИЕ pdf
15 ПЪЛНОМОЩНО pdf
16 ДЕКЛАРАЦИЯ 1 pdf
17 ДЕКЛАРАЦИЯ 2 pdf
18 ДЕКЛАРАЦИЯ 3 pdf
19 ЗАПОВЕД № 44 от 01.03.2023 pdf
20 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юрисконсулт pdf
21 Протокол ит 20.03.2023 pdf
22 Формуляр за окончателните резултати на кандидатите - Юристконсулт - 22.03.2023 pdf
23 Протокол - класиране на кандидатите по конкурса за "Юристконсулт" - 22.03.2023 pdf
24 ЗАПОВЕД № 233 от 03.10.2023 - Конкурс заемане на щатна бройка за длъжност Главен експерт pdf
25 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА ГЛ. ЕКСПЕРТ КЪМ ИА НФЦ pdf
26 ЗАПОВЕД № 253 от 17.10.2023 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА КОМИСИЯ ПО ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО КОНКУРС pdf
27 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати pdf
28 Заповед от 08.11.2023 pdf
29 ПРОТОКОЛ от 08.11.2023 pdf
30 ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ pdf
31 ПРОТОКОЛ от 14.11.2023 pdf
ONLINE EXCHANGE
Български