Образци

Обявена от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ обществена поръчка, възлагана по реда, условията и процедурните правила на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за промотиране дейността на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и отбелязване на 100 години българско кино“.
ONLINE EXCHANGE
Български