Национален филмов център

Екип

Камен Балкански
изпълнителен директор

(02) 9150 811


Елена Здравкова
главен счетоводител
(02) 9150 826
elena@nfc.bg

Джина Петрова
главен експерт    "Авторски права"
(02) 9150 817
dpetrova@nfc.bg

Маргаритка Стефанова
главен експерт "Филмопродуцентство" 
(02) 9150 815
mstefanova@nfc.bg

Ирина Любенова
специалист "Контрол филмопроизводство, деловодство и архив"
(02) 9150 811
ilubenova@nfc.bg
Ирина Канушева
главен експерт "Международна дейност"
(02) 9150 812
irina@nfc.bg
национален представител Европейска Аудиовизуална Обсерватория, Европейска филмова промоция, фонд "ЕВРОИМАЖ" 
Гергана Даковска
национален представител фонд "ЕВРОИМАЖ"
(02) 9150 819
gergana@nfc.bg

Мила Петкова
главен експерт "Международна дейност" 
(02) 9150 820
mpetkova@nfc.bg

Босила Дончева
"Връзки с обществеността"
(02) 9150 823
bosila@nfc.bg

Виолета Стаменова
главен екперт "Филморазпространение и кинопоказ" 
(02) 9150 822
vstamenova@nfc.bg

Карин Янакиева
главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"
(02) 9150 821
karin@nfc.bg

Ралица Николова
главен експерт "Единен публичен регистър" 
(02) 9150 814
rnikolova@nfc.bg

Ивета Бандулова
главен експерт "Труд и работна заплата"
(02) 9150 816
iveta@nfc.bg
СПОДЕЛИ: