Национален филмов център

Екип

Камен Балкански
изпълнителен директор

(02) 988 38 31


Елена Здравкова
главен счетоводител
(02) 986 11 36
elena@nfc.bg

Джина Петрова
главен експерт    "Авторски права"
(02) 987 72 53
dpetrova@nfc.bg

Маргаритка Стефанова
главен експерт "Филмопродуцентство" 
(02) 987 58 34
mstefanova@nfc.bg

Ирина Любенова
специалист "Контрол филмопроизводство, деловодство и архив"
(02) 988 38 31
ilubenova@nfc.bg
Ирина Канушева
главен експерт "Международна дейност"
(02) 981 66 31
irina@nfc.bg
национален представител Европейска Аудиовизуална Обсерватория, Европейска филмова промоция, фонд "ЕВРОИМАЖ" 
Гергана Даковска
национален представител фонд "ЕВРОИМАЖ"
(02) 987 40 96
gergana@nfc.bg

Мила Петкова
главен експерт "Международна дейност" 
(02) 987 40 96
mpetkova@nfc.bg

Босила Дончева
"Връзки с обществеността"
(02) 987 40 96
bosila@nfc.bg

Виолета Стаменова
главен екперт "Филморазпространение и кинопоказ" 
(02) 986 24 98
vstamenova@nfc.bg

Карин Янакиева
главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"
(02) 986 24 98
karin@nfc.bg

Ралица Николова
главен експерт "Единен публичен регистър" 
(02) 988 27 15
rnikolova@nfc.bg

Ивета Бандулова
главен експерт "Труд и работна заплата"
(02) 986 11 36
iveta@nfc.bg
СПОДЕЛИ: