Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 3 от 12.01.2024 - Насрочване дата за заседание на финансова комисия първи състав pdf
2 ЗАПОВЕД №13 от 26.01.2024 - Определяне държавно финансово подпомагане на проекти за реализация на документални филми, ФК- първи състав pdf
3 ЗАПОВЕД №14 от 26.01.2024 -Определяне държавно финансово подпомагане на проекти за реализация на сериали,ФК-първи състав pdf
4 ЗАПОВЕД №15 от 26.01.2024 -Отказ финансиране pdf
5 ЗАПОВЕД №16 от 26.01.2024 -Определяне държавно финансово подпомагане на проекти предпроизводствен етап- писане на сценарий, ФК- първи състав pdf
6 ЗАПОВЕД № 22 от 01.02.2024 - Определяне на размер на средностатистически бюджети за игрални, документални и анимационни филми pdf
7 ЗАПОВЕД № 29 от 06.02.2024 -Свикване заседание на финансова комисия първи състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 31 от 09.02.2024 - Изменение и допълнение на т.IIIот Заповед № 321 от 17.11.2024 г. Определяне размер на финансовите средства pdf
9 ЗАПОВЕД №33 Определяне държавно финансово подпомагане за разпространение на филми, решение ФК1 от 23.01.2024 pdf
10 ЗАПОВЕД № 35 от 12.02.2024 - Определяне държавно финансирани игрални филми, решение на ФК от 09.02.2024 pdf
11 ЗАПОВЕД № 36 от 12.02.2024 - Отказ от държавно финансирани игрален филм - Немигранти, решение на ФК от 09.02.2024 pdf
12 ЗАПОВЕД № 37 от 12.02.2024 - Определяне държавно финансираниза игрален филм Made in EU, решение на ФК от 09.02.2024 и Отменя се точка 3 от Заповед 63 от 03.04.2023 pdf
13 ЗАПОВЕД №42 от 22.02.2024г. Насрочване дата за заседание на ФК- първи състав pdf
14 ЗАПОВЕД № 48 от 01.03.2024 - Определяне държавно финансиране за проекти международни промоции, след решение на ФК, протоколи 28.02.2024 pdf
15 ЗАПОВЕД № 49 от 01.03.2024 - Определяне държавно финансиране за реализация на анимационен сериал, след решение на ФК, протоколи 28.02.2024 pdf
16 ЗАПОВЕД № 50 от 01.03.2024 - Определяне държавно финансиране за игрален филм, след решение на ФК, протоколи 28.02.2024 pdf
17 ЗАПОВЕД № 53 от 05.03.2024 - Частично изменение на заповед № 48 от 01.03.2024 г. pdf
18 ЗАПОВЕД № 65 ОТ 15.03.2024 Насрочване дата за заседание ФК-първи състав pdf
19 ЗАПОВЕД № 70 от 21.03.2024 - Определяне държавно финансиране фестивали и културни прояви, решение на ФК - първи състав pdf
20 ЗАПОВЕД №71 от 21.03.2024 - Определяне държавно финансиране филмопроизводство, решение на ФК - първи състав pdf
21 ЗАПОВЕД № 72 от 21.03.2024 - Смяна член от комисията за документални сериали pdf
22 ЗАПОВЕД № 80 от 28.03.2024 Насрочване дата за заседание ФК-първи състав pdf
23 ЗАПОВЕД № 85 от 12.04.2024 - Определяне на държавно финансово подпомагане за разпространение на филми pdf
24 ЗАПОВЕД № 86 от 12.04.2024 - Отказ от държавно финансово подпомагане за филмопроизводство, Юлка, прод. Самсара ЕООД pdf
25 ЗАПОВЕД № 87 от 12.04.2024 - Определяне на държавно финансово подпомагане за филмопроизводство pdf
26 ЗАПОВЕД № 88 ОТ 12.04.2024 - Определяне на държавно финансово подпомагане за промоция и показ на филми, Операция сабя pdf
27 ЗАПОВЕД № 118 от 26.04.2024 -Промяна дата за регистрация на документи за кинопоказ - до 07.05.2024 pdf
28 ЗАПОВЕД №126 ОТ 10.05.2024г. Насрочване дата за заседание ФК-първи състав pdf
29 ЗАПОВЕД № 135 от 27.05.2024 - Държавно финансово подпомагане, решение на ФК-първи сътвав от 20.05.2024, показ на филми pdf
30 ЗАПОВЕД № 136 от 27.05.2024 - Държавно финансово подпомагане, решение на ФК-първи сътвав от 20.05.2024, промоция на филми pdf
31 ЗАПОВЕД № 137 от 27.05.2024 - Държавно финансово подпомагане, решение на ФК-първи състав, производство на филми, анимация pdf
32 Заповед 159 от 05.06.24 г. за изм. и доп. Заповед 298 от 03.11.23 г. жребий състав комисии pdf
33 ЗАПОВЕД №167 от 13.06.2024 Насрочване дата за заседание ФК-първи състав pdf
34 ЗАПОВЕД № 184 от 20.06.2024 - Определяне на държавно финансово подпомагане за филмопроизводство pdf
35 ЗАПОВЕД № 185 от 20.06.2024 - Определяне на държавно финансово подпомагане за производство сериали pdf
36 ЗАПОВЕД № 186 от 20.06.2024 - Отказ на държавно финансово подпомагане за производство на сериали, За честта на козела pdf
37 ЗАПОВЕД № 187 от 20.06.2024 - Отказ на държавно финансово подпомагане за производство на сериали, Отвъд границата pdf
38 ЗАПОВЕД № 188 от 20.06.2024 - Определяне на финансово подпомагане за промоция и показ на филми pdf
39 ЗАПОВЕД №199 от 04.07.2024 - Насрочване дата за заседание на Финансова комисия-първи състав pdf
40 Заповед № 204 от 09.07.2024г - изменение на Заповед №199 от 04.07.2024г. pdf
41 ПРОТОКОЛ - 04.07.2024 pdf
42 ЗАПОВЕД № 205 от 15.07.2024 - Определяне финансово подпомагане разпространение на филми, решение на ФК от 08.07.2024 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 03 от 05.01.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
2 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
3 Заповед № 11 от 11.01.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
4 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
5 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
6 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
7 Заповед № 56 от 21.03.2023г. - определяне на дата за заседание на ФК I състав pdf
8 Заповед № 60 от 28.03.2023г. - допълване на заповед № 56 от 21.03.2023г. за свикване на ФК I състав pdf
9 Заповед № 63 от 03.04.2023г. - Определяне държавно подпомагамне за реализация на игрални филми, след ФК от 31.03.2023г. pdf
10 Заповед № 64 от 03.04.2023г. - Отказ за държавно подпомагамне, след ФК от 31.03.2023г. pdf
11 Заповед № 65 от 03.04.2023г. - Отказ за държавно подпомагамне, след ФК от 31.03.2023г. pdf
12 Заповед № 66 от 03.04.2023г. - Отказ за държавно подпомагамне, след ФК от 31.03.2023г. pdf
13 Заповед № 68 от 05.04.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
14 Заповед № 80 от 21.04.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
15 ЗАПОВЕД № 112 от 31.05.2023г., определяне на дата за заседание на финансова комисия I състав pdf
16 ЗАПОВЕД № 122 от 02.06.2023г., Изменяне и допълване на ЗАПОВЕД № 112 от 31.05.2023г. pdf
17 Заповед № 123 от 02.06.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
18 ЗАПОВЕД № 125 от 05.06.2023г., Изменяне на ЗАПОВЕД № 123 от 02.06.2023г. pdf
19 ПРОТОКОЛ теглене на жребии членове финансова комисия - първи и втори състав pdf
20 ЗАПОВЕД № 130 от 07.06.2023г., Допълване на ЗАПОВЕД № 123 от 02.06.2023г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 136 от 12.06.2023 - Смяна на член на комисия ФК - първи състав pdf
22 ЗАПОВЕД № 164 от 05.07.2023 - Свикване заседание ФК-първи състав pdf
23 Заповед № 189 от 14.08.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
24 Заповед 192 - за състава на фин. комисия-23.08.2023 pdf
25 ЗАПОВЕД № 214 от 08.09.2023 - Насрочване на дата за финансова комисия - първи състав pdf
26 Заповед № 216 от 11.09.2023г. - изменяне на Заповед № 214 от 08.09.2023г. - определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
27 ЗАПОВЕД № 219 от 13.09.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане за производство на сериали, след ФК-първи състав pdf
28 ЗАПОВЕД № 220 от 13.09.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане за разпространение на филми, след ФК-първи състав pdf
29 ЗАПОВЕД № 222 от 15.09.2023 - Свикване на заседание на финансова комисия - първи състав pdf
30 ЗАПОВЕД № 227 от 27.09.2023 - допълване на заповед № 222 от 15.09.2023 за определяне на дата на заседание, ФК - първи състав pdf
31 23.10.02 Заповед измение Заповед 340 от 24.10.2022 г. секретар ФК1 pdf
32 ЗАПОВЕД № 235 от 03.10.2023 - Допълване на заповед № 222 от 15.09.2023 и 227 от 27.09.2023, свикване на първи състав ФК pdf
33 ЗАПОВЕД № 243 от 10.10.2023 - Отказ финансиране pdf
34 ЗАПОВЕД № 246 от 10.10.2023 - Заповед финансово подпомагане Синдромът Лебедово езеро pdf
35 ЗАПОВЕД № 247 от 10.10.2023 - Промоция pdf
36 ЗАПОВЕД № 262 от 24.10.2023 - свикване заседание ФК1 pdf
37 Заповед №266 от 26.10.2023 Назначаване на съставите на Финансова комисия pdf
38 Заповед № 269 от 27.10.23 фестивали и културни прояви pdf
39 Заповед № 270 от 27.10.2023 г. Филмаутор pdf
40 Заповед № 271 от 27.10.2023 Ем Кю Пикчърс pdf
41 Заповед № 272 от 27.10.2023 г. Искам телефон pdf
42 Заповед № 273 от 27.10.23 г. БГ Кораб pdf
43 Заповед № 274 от 27.10.2023 г. Среща на младото европейско кино pdf
44 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
45 ЗАПОВЕД № 303 от 08.11.2023 - Поправка на техническа грешка в заповед № 272 от 27.10.2023 pdf
46 Заповед № 314 от 14.11.2023 -определяне дата за заседание на ФК I състав pdf
47 ЗАПОВЕД № 319 от 16.11.2023 - Изменение на заповед № 266 от 26.10.2023 Замяна на член на ФК-първи състав pdf
48 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
49 ЗАПОВЕД № 328 от 23.11.2023 - Свикване на заседание на ФК- Първи състав pdf
50 Заповед № 330 от 24.11.2023 за предварително изпълнение на заповед №326 от 23.11.2023 киноразпространение pdf
51 Заповед № 331 от 24.11.2023 за предварително изпълнение на заповед №327 от 23.11.2023 кинопоказ pdf
52 Заповед №335 от 30.11.2023г-Определяне на държавно финансиране за реализация на анимационни филми с протокол на ФК от 28.11.2023г pdf
53 Заповед №336 от 30.11.2023г-Определяне на държавно финансиране за реализация на документални филми с протокол на ФК от 28.11.2023г pdf
54 Заповед №337 от 30.11.2023г-Определяне на държавно финансиране за реализация на сериали с протокол на ФК от 28.11.2023г pdf
55 Заповед №338 от 30.11.2023г- отмяна на заповед №448 от 15.12.2022г- Определяне на държавно финансиране за реализацияна сериали 2022г pdf
56 Заповед №357 от 12.12.2023-Насрочване дата за финансова комисия първи състав pdf

подкрепени проекти

1 ЗАПОВЕД № 13 от 12.01.2023 - Определяне финансово подпомагане филмопроизводство pdf
2 ЗАПОВЕД № 14 от 12.01.2023 - Определяне финансово подпомагане промоция и показ на филми pdf
3 ЗАПОВЕД № 30 от 13.02.2023 - Определяне финансиране след заседание на ФК-първи състав от 06.02.2023 - игрално кино pdf
4 ЗАПОВЕД № 31 от 13.02.2023 - Определяне финансиране след заседание на ФК-първи състав от 06.02.2023, игрален филм Гамбит pdf
5 ЗАПОВЕД № 35 от 14.02.2023 - Частична промяна на Заповед № 30 от 13.02.2023 г. pdf
6 ЗАПОВЕД № 84 от 27.04.2023 - Определяне държавно финансиране анимационен проект Бау джаз, решение на ФК от 25.04.2023 pdf
7 ЗАПОВЕД № 85 от 27.04.2023 - Определяне държавно финансиране анимационен сериал Имало едно време...предметите, решение на ФК от 25.04.2023 pdf
8 ЗАПОВЕД № 86 от 27.04.2023 - Определяне държавно финансиране 18 МФ в Двореца и 16 Filmer forge 2021, решение на ФК от 25.04.2023 pdf
9 ЗАПОВЕД № 131 от 08.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане за разпространение на филми, решение на ФК от 07.06.2023 doc
10 ЗАПОВЕД № 132 от 08.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане зафестивали и културни прояви, решение на ФК от 07.06.2023 doc
11 ЗАПОВЕД № 133 от 08.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане за промоция на филми - Уроците на Блага, решение на ФК от 07.06.2023 doc
12 ЗАПОВЕД № 134 от 08.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане за игрален филм Още една капка-мк, решение на ФК от 07.06.2023 doc
13 ЗАПОВЕД № 138 от 13.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане на проекти документални кино, ФК-първи състав pdf
14 ЗАПОВЕД № 139 от 13.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане на проекти анимационно кино, ФК-първи състав pdf
15 ЗАПОВЕД № 140 от 13.06.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане на проекти международни копродукции, ФК-първи състав pdf
16 ЗАПОВЕД № 169 от 07.07.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане фестивали pdf
17 ЗАПОВЕД № 170 от 07.07.2023 - Определяне държавно финансово подпомагане кинопоказ, ФК pdf
18 ЗАПОВЕД № 203 от 30.08.2023 - Определяне държавно финансиране след ФК - анимационни филми pdf
19 ЗАПОВЕД № 204 от 30.08.2023 - Определяне държавно финансиране след ФК - игрално кино pdf
20 ЗАПОВЕД № 205 от 30.08.2023 - Определяне държавно финансиране след ФК - международни копродукции pdf
21 ЗАПОВЕД № 326 от 23.11.2023 - Определяне държавно финансиране проекти за разпространение на филми след протокол на ФК от 20.11.2023 pdf
22 ЗАПОВЕД № 327 от 23.11.2023 - Определяне държавно финансиране проекти за кинопоказ след протоколи на ФК от 20.11.2023 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 9 от 11.01.2022 г. Определяне дата на заседание на ФК - I с-в, за оценка и определяне размер на държавно подпомагане на проекти, утвърдени със Заповеди № 116 и 117 от 03.12.2021 г. pdf
2 Заповед № 10 от 11.01.2022 г. - Определяне дата на заседание на ФК I с-в, за потвърждаване на решения на ФК от 2020 и 2021 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 14 от 17.01.2022 - отказ за утвърждаване на окончателен размер на държавно подпомагане - Фестивали pdf
4 ЗАПОВЕД № 15 от 17.01.2022 - Отказ за утвърждаване на окончателен размер на държавно подпомагане - анимация pdf
5 ЗАПОВЕД № 16 от 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
6 ЗАПОВЕД № 17 от 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
7 ЗАПОВЕД № 18 ОТ 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 26 от 01.02.2022 - Свикване финансова комисия - кинопоказ pdf
9 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
10 ЗАПОВЕД №39 от 14.02.2022 Свикване на финансова комисия на 17.02.2022. pdf
11 ЗАПОВЕД № 40 ОТ 21.02.2022 - Свикване на финансова комисия филмопроизводство pdf
12 ЗАПОВЕД № 50 ОТ 08.03.2022 - Свикване на финансова комисия филмопроизводство pdf
13 ЗАПОВЕД № 51 ОТ 08.03.2022 - Свикване на финансова комисия фестивали pdf
14 ЗАПОВЕД № 69 от 24.03.2022 - Свикване на финансова комисия pdf
15 ЗАПОВЕД № 70 от 24.03.2022 - Свикване на финансова комисия pdf
16 ЗАПОВЕД № 71 от 24.03.2022 - Свикване на финансова комисия pdf
17 ЗАПОВЕД № 72 от 24.03.2022 - Свикване на финансова комисия pdf
18 ЗАПОВЕД № 73 от 24.03.2022 - Свикване на финансова комисия pdf
19 ЗАПОВЕД № 89 от 08.04.2022 - Свикване ФК - игрални филми pdf
20 ЗАПОВЕД № 90 от 08.04.2022 - Свикване ФК - документални филми pdf
21 ЗАПОВЕД № 92 от 08.04.2022 - Свикване на ФК на 12.04.2022 - игрален филм - БНТ pdf
22 ЗАПОВЕД № 102 от 15.04.2022 - Свикване заседание финансова комисия - 19.04.2022 pdf
23 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
24 ЗАПОВЕД № 116 от 26.04.2022 - Свикване заседание ФК на 28.04.2022 г. pdf
25 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
26 ЗАПОВЕД № 136 от 10.05.2022 pdf
27 ЗАПОВЕД № 136 от 10.05.2022 - теглене на жребии за попълване на състава на ФК - първи състав pdf
28 ЗАПОВЕД № 142 от 13.05.2022 - Процедура по теглене на жребии pdf
29 ЗАПОВЕД № 144 от 13.05.2022 - Смяна членове на ФК първи състав pdf
30 ЗАПОВЕД № 146 от 13.05.2022 - Свикване на финансова комисия - първи състав на 17.05.2022 pdf
31 ЗАПОВЕД № 155 от 27.05.2022 - Включване на проект за разглеждане от ФК Първи състав pdf
32 ЗАПОВЕД № 175 от 06.06.2022 - Преразглеждане на проект за реализация на документален филм, ФК - първи състав pdf
33 ЗАПОВЕД № 182 от 07.06.2022 - Свикване заседание на ФК - първи състав - 13.06.2022 pdf
34 ЗАПОВЕД № 197 от 21.06.2022 - Свикване на заседание на ФК pdf
35 ЗАПОВЕД № 216 от 01.07.2022 - Свикване на ФК- първи състав pdf
36 Заповед № 222 13.07.2022 смяна член ФК - 1 pdf
37 ЗАПОВЕД № 228 от 19.07.2022 - Определяне секретар на ФК-първи състав pdf
38 ЗАПОВЕД № 229 от 19.07.2022 - Свикване заседание на ФК - първи състав pdf
39 ЗАПОВЕД № 241 от 29.07.2022 - Назначаване дата за свикване на Финансова комисия - първи състав pdf
40 ЗАПОВЕД № 247 от 03.08.2022 pdf
41 Заповед № 245 от 03.08.2022 Определяне финансиране на проекти за написване на сценарий, дебюти в ИК и късометражни филми след решение на ФК от 28.07.2022 г. pdf
42 Заповед № 258 от 12.08.2022 pdf
43 Заповед № 261 от 22.08.2022 pdf
44 Заповед Финансова комисия № 264 - 22.08.2022 г. - Разпространение на филми pdf
45 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
46 ЗАПОВЕД № 269 от 30.08.2022 - Свикване на заседание на финансова комисия - първи състав pdf
47 ПРОТОКОЛ 31.08.2022 pdf
48 Заповед Финансова комисия № 272- 05.09.2022 г. - Разпространение на филми pdf
49 Заповед № 274 от 07.09.2022 - изменение на Заповед № 272 от 05.09.2022 pdf
50 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
51 ЗАПОВЕД № 277 от 09.09.2022 г. - Свикване на заседание на Финансова комисия - първи състав pdf
52 ЗАПОВЕД 278 от 12.09.2022 - Изменение и допълнение на заповед № 277 от 09.09.2022. Свикване на заседание на финансова комисия - първи състав pdf
53 ЗАПОВЕД № 279 от 14.09.2022 - Отменяне точка 7 от Заповед № 264 от 22.08.2022 pdf
54 ЗАПОВЕД № 280 от 14.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 278 от 12.09.2022 pdf
55 ЗАПОВЕД № 283 от 19.09.2022 - Определяне държавно подпомагане за реализация на игрални филми, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
56 ЗАПОВЕД № 284 от 19.09.2022 - Отмяна т. 2 на заповед от 15.04.2022 - Определяне държавно подпомагане за реализация на проект Кръв от къртица, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
57 ЗАПОВЕД № 285 от 19.09.2022 - Определяне държавно подпомагане за реализация на документални филми, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
58 ЗАПОВЕД № 286 от 19.09.2022 - Отмяна на т.3 на Заповед № 29 от 04.02.2022 - Определяне държавно подпомагане за реализация напроект Гнездо от щъркели и хора, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
59 ЗАПОВЕД № 287 от 19.09.2022 - Определяне държавно подпомагане за реализация на анимационни филми, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
60 ЗАПОВЕД № 288 от 19.09.2022 - Отмяна на т. 5 от Заповед № 161 от 03.12.2020 Определяне държавно подпомагане за реализация на проект Така започна всичка, решение на ФК от 16.09.2022 pdf
61 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
62 Заповед № 291 от 21.09.2022 г. pdf
63 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
64 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
65 Заповед №297 от 27.09.2022 pdf
66 ЗАПОВЕД № 299 от 30.09.2022 - Изменяне на заповед № 291 от 21.09.2022 pdf
67 ЗАПОВЕД № 301 от 05.10.2022 pdf
68 ЗАПОВЕД № 302 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
69 ЗАПОВЕД № 303 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на документални филми, след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
70 ЗАПОВЕД № 304 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на анимационен филм, след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
71 ЗАПОВЕД № 305 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за разпространение на филм, Бягство, след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
72 ЗАПОВЕД № 306 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, Василис Арванитис, след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
73 ЗАПОВЕД № 307 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, Тръстиката след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
74 ЗАПОВЕД № 308 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, Сладката горчивина на зрелите нарове след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
75 ЗАПОВЕД № 309 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, Потомък след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
76 ЗАПОВЕД № 310 от 06.10.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация на игрални филми, Премиерата след решение на ФК от 03.10.2022 pdf
77 Протокол от жребий - Финансова комисия I и II състав pdf
78 ЗАПОВЕД № 321 от 14.10.2022 pdf
79 ЗАПОВЕД № 329 от 20.10.2022 - Определяне на държавно финансиране на сериали след ФК - първи състав pdf
80 ЗАПОВЕД № 330 от 20.10.2022 - Определяне държавно финансиране игрални филми след ФК - първи състав pdf
81 ЗАПОВЕД № 331 от 20.10.2022 - Определяне на държавно финансиране документални филми след ФК - първи състав pdf
82 ЗАПОВЕД № 332 от 20.10.2022 - Определяне на държавно финансиране анимационни филми след ФК - първи състав pdf
83 ЗАПОВЕД №334 от 21.10.2022 pdf
84 ЗАПОВЕД № 340 от 24.10.2022 - Назначаване на съставите на Финансова комисия pdf
85 Заповед № 341 от 25.10.2022 - допълване на заповед № 334 pdf
86 ЗАПОВЕД № 342 от 28.10.2022г. - Определяне дата на заседание ФК първи състав pdf
87 РАЗПОРЕЖДАНЕ № 344 от 31.10.2022 pdf
88 ЗАПОВЕД № 345 от 31.10.2022 pdf
89 ЗАПОВЕД № 349 0т 02.11.2022г. - Определяне дата на заседание на Финансовата комисия-първи състав pdf
90 ЗАПОВЕД № 359 от 07.11.2022г. - изменяне на заповед № 349 от 02.11.2022г. pdf
91 ЗАПОВЕД № 360 от 07.11.2022 - Определяне финансиране проекти - игрални филми след ФК 31.10.2022 pdf
92 ЗАПОВЕД № 361 от 07.11.2022 - Определяне финансиране проекти - документални филми след ФК 31.10.2022 pdf
93 ЗАПОВЕД № 362 от 07.11.2022- Определяне финансиране проекти - анимационен филм - МК, Поток след ФК 31.10.2022 pdf
94 ЗАПОВЕД № 363 от 07.11.2022 - Определяне финансиране проекти - документален, преразглеждане, Сбогом и здравей, след ФК 31.10.2022 pdf
95 ЗАПОВЕД № 364 от 07.11.2022 - Определяне финансиране проекти -кинопоказ след ФК 03.11.2022 pdf
96 ЗАПОВЕД № 376 от 10.11.2022г., определяне на дата за заседание на финансова комисия I състав pdf
97 ЗАПОВЕД № 385 от 14.11.2022 - Частично измемение на заповед № 362 от 07.11.2022 pdf
98 ЗАПОВЕД № 390 oт 17.11.2022г. - Изменяне на заповед № 376 0т 10.11.2022г. pdf
99 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
100 ЗАПОВЕД № 403 oт 17.11.2022г. - Изменяне на заповед № 376 0т 10.11.2022г. pdf
101 ЗАПОВЕД № 419 от 01.12.2022 - Одобрени проекти - разпространение, ФК - първи състав pdf
102 ЗАПОВЕД № 420 ОТ 01.12.2022 - Одобрени проекти фестивали, ФК - първи състав pdf
103 ЗАПОВЕД № 421 от 05.12.2022 - Отмяна на т. 10 на Заповед 272 от 05.09.2022 pdf
104 ЗАПОВЕД № 422 от 05.12.2022 - Отмяна на т. 11 на Заповед 272 от 05.09.2022 pdf
105 ЗАПОВЕД № 423 от 05.12.2022 - Отмяна на т. 1 на Заповед 81 от 06.04.2022 pdf
106 ЗАПОВЕД № 424 от 06.12.2022 - Свикване на заседание на ФК- първи състав pdf
107 ЗАПОВЕД № 427 от 09.12.2022 - Смяна на член на ФК - първи състав pdf
108 Заповед № 440 от 13.12.2022г. - определяне на дата за заседание на ФК I състав pdf

подкрепени проекти

1 ЗАПОВЕД № 12 от 17.01.2022 - потвърждаване на Заповед 13.от 03.02.2021 pdf
2 ЗАПОВЕД № 13 от 17.01.2022 - потвърждаване на Заповед № 31 от 18.03.2021 pdf
3 ЗАПОВЕД № 20 от 24.01.2022 Потвърждаване т.4 на Заповед № 28 от 18.03.2021 и решение на ФК, протокол № 26 от 20.01.2022 pdf
4 ЗАПОВЕД № 21 от 24.01.2022 - Потвърждаване на Заповед № 41 от 05.04.2021 и решение на ФК, протокол № 25 от 20.01.2022 pdf
5 ЗАПОВЕД № 22 от 24.01.2022 - Определяне на държавно финансиране от квотата за филмопроизводство - игрално кино, решение на ФК Протоколи 24,27,28 и 29 от 20.01.2022 pdf
6 ЗАПОВЕД № 23 от 24.01.2022 - Определяне на държавно финансиране от квотата за филмопроизводство - документално кино, решение на ФК Протокол 30 от 20.01.2022 pdf
7 ЗАПОВЕД № 24 от 24.01.2022 - Определяне на държавно финансиране от квотата за филмопроизводство - анимационно кино, решение на ФК Протокол 31 от 20.01.2022 pdf
8 ЗАПОВЕД № 25 от 24.01.2022 - Определяне на държавно финансиране от квотата за промоция и показ -Страх - Оскар и Жените наистина плачат - промоция, решение на ФК Протоколи 32 и 33 от 20.01.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 28 от 04.02.2022 - Определяне държавно подпомагане производство на анимационни филми pdf
10 ЗАПОВЕД № 29 от 04.02.2022 - Определяне държавно подпомагане производство на документални филми pdf
11 ЗАПОВЕД № 30 от 04.02.2022 - Отказ на държавно подпомагане производство на анимационен филм Синя шапка с перо pdf
12 ЗАПОВЕД № 31 от 04.02.2022 - Отказ на държавно подпомагане производство на анимационен филм Машинарийковци pdf
13 ЗАПОВЕД № 32 от 04.02.2022 - Отказ на държавно подпомагане производство на документален филм Социално силните pdf
14 ЗАПОВЕД № 33 от 04.02.2022 - Отказ на държавно подпомагане производство на документален филм Общински съветник pdf
15 ЗАПОВЕД № 34 от 04.02.2022 - Отказ на държавно подпомагане производство на документален филм Пазителят на стадата pdf
16 ЗАПОВЕД № 41 от 21.02.2022 г. Финансова комисия - първи състав - Държавна финансово подпомагане киносалони pdf
17 ЗАПОВЕД № 42 от 21.02.2022 - Финансова комисия - първи състав - Държавно финансово подпомагане Международна промоция български анимационни филми pdf
18 ЗАПОВЕД № 43 от 21.02.2022 г. - Финансова комисия - първи състав - Отказ за държавно финансово подпомагане на международна промоция pdf
19 ЗАПОВЕД № 44 от 23.02.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 41 от 21.02.2022 - подпомагане киносалони pdf
20 ЗАПОВЕД № 49 от 07.03.2022 - Финансова комисия - филмопроизводствo pdf
21 ЗАПОВЕД № 53 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане фестивали и културни прояви след ФК 14.03.2022 pdf
22 ЗАПОВЕД № 54 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане анимация - потвърждение на заповед 14 от 03.02.2021след ФК 14.03.2022 pdf
23 ЗАПОВЕД № 55 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане документално идеи - потвърждение на заповед № 16 от 03.02.2021 след ФК 14.03.2022 pdf
24 ЗАПОВЕД № 56 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане игрално идеи- потвърждение на заповед № 17 от 03.02.2021след ФК 14.03.2022 pdf
25 ЗАПОВЕД № 57 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане анимация - потвърждение на заповед № 26 от 18.03.2021 след ФК 14.03.2022 pdf
26 ЗАПОВЕД № 58 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане игрален филм - потвърждение на заповед № 85 от 29.06.2020 и отмяна на заповед №27 от 18.03.2021 след ФК 14.03.2022 doc
27 ЗАПОВЕД № 59 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане игрални идеи - потвърждение на заповед № 28 от 18.03.2021след ФК 14.03.2022 pdf
28 ЗАПОВЕД № 60 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане документална идея - потвърждение на заповед № 29 от 18.03.2021 след ФК 14.03.2022 pdf
29 ЗАПОВЕД № 61 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане разпространение - потвърждение на Заповед № 30 от 18.03.2021 след ФК 14.03.2022 pdf
30 ЗАПОВЕД № 62от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане анимация след ФК 14.03.2022 pdf
31 ЗАПОВЕД № 63 от 16.03.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане игрален филм след ФК 14.03.2022 pdf
32 ЗАПОВЕД № 79 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за анимационен филм след ФК pdf
33 ЗАПОВЕД № 80 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за анимационни филми след ФК pdf
34 ЗАПОВЕД № 81 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за анимационни филми след ФК pdf
35 ЗАПОВЕД № 82 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за анимационни филми МК след ФК pdf
36 ЗАПОВЕД № 83 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за документални филми след ФК pdf
37 ЗАПОВЕД № 84 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за документални филми МК след ФК pdf
38 ЗАПОВЕД № 85 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за игрален филм МК след ФК pdf
39 ЗАПОВЕД № 86 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за документален филм, чл.30а след ФК pdf
40 ЗАПОВЕД № 87 от 06.04.2022 - Определяне финансиране на проект за игрален филм , БНТ, след ФК pdf
41 ЗАПОВЕД № 88 от 06.04.2022 - Отказ за финансиране на проект за игрален филм , БНТ, след ФК pdf
42 ЗАПОВЕД № 95 от 15.04.2022 - Отказ за предоставяне на държавно финансиране - игрален филм, Диви ягоди, след решение на ФК pdf
43 ЗАПОВЕД № 96 от 15.04.2022 - Определям за предоставяне на държавно финансиране игрални филми , след решение на ФК pdf
44 ЗАПОВЕД № 97 от 15.04.2022 - Определям за предоставяне на държавно финансиране игрални филми - идеи, след решение на ФК pdf
45 ЗАПОВЕД № 98 от 15.04.2022 - Определям за предоставяне на държавно финансиране документални филми , след решение на ФК pdf
46 ЗАПОВЕД № 99 от 15.04.2022 - Определям за предоставяне на държавно финансиране игрален филм Дядо Въльо - БНТ, след решение на ФК pdf
47 ЗАПОВЕД № 108 от 21.04.2022 - Определяна на държавно финансиране - проекти за игрални филми след решение на ФК от 19.04.2022 pdf
48 ЗАПОВЕД № 109 от 21.04.2022 - Определяна на държавно финансиране - проекти за документални филми след решение на ФК от 19.04.2022 pdf
49 ЗАПОВЕД № 110 от 21.04.2022 - Определяна на държавно финансиране - проекти за анимационни филми след решение на ФК от 19.04.2022 pdf
50 ЗАПОВЕД № 111 от 21.04.2022 - Отказ на държавно финансиране и за преразглеждане - проект за игрален филм Гамбит след решение на ФК от 19.04.2022 pdf
51 ЗАПОВЕД № 112 от 21.04.2022 - Отказ на държавно финансиране и за преразглеждане на проект за игрален филм Обувките на баща ми след решение на ФК от 19.04.2022 pdf
52 ЗАПОВЕД № 120 от 03.05.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на игрални филми след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
53 ЗАПОВЕД № 121 от 03.05.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документални филми след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
54 ЗАПОВЕД № 122 от 03.05.2022 - Отказ от държавно финансиране за реализация на документален филм след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
55 ЗАПОВЕД № 123 от 03.05.2022 - Отказ от държавно финансиране за реализация на документален филм след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
56 ЗАПОВЕД № 124 от 03.05.2022 - Отказ от държавно финансиране за реализация на документален филм след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
57 ЗАПОВЕД № 125 от 03.05.2022 - Отказ от държавно финансиране за реализация на документален филм след решение на ФК от 28.04.2022 pdf
58 ЗАПОВЕД № 151 от 19.05.2022 - Определяне държавно финансово подпомагане за разпространение на филми след решения на ФК от 17.05.2022 pdf
59 ЗАПОВЕД № 166 от 06.06.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на игрален филм - МК след решения на ФК от 30.05.2022 pdf
60 ЗАПОВЕД № 167 от 06.06.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на документален филм - МК след решения на ФК от 30.05.2022 pdf
61 ЗАПОВЕД № 168 от 06.06.2022 - Отказ на държавно финансиране за реализация на игрален филм - МК след решения на ФК от 30.05.2022, Още една капка pdf
62 ЗАПОВЕД № 169 от 06.06.2022 - Отказ на държавно финансиране за реализация на анимационен филм - МК след решения на ФК от 30.05.2022, Дядо спи pdf
63 ЗАПОВЕД № 170 от 06.06.2022 - Отказ на държавно финансиране за реализация на анимационен филм - МК след решения на ФК от 30.05.2022, Поток pdf
64 ЗАПОВЕД № 171 от 06.06.2022 - Отмяна т. 3 на заповед № 53 от 16.05.2022 и определяне на държавно финансиране за реализация на 19 София мийтингс след решения на ФК от 30.05.2022, pdf
65 ЗАПОВЕД № 186 от 15.06.2022 - Определям държавно финансиране за реализация игрални филми - нб - решение на ФК от 13.06.2022 pdf
66 ЗАПОВЕД № 187 от 15.06.2022 - Определям държавно финансиране за реализация игрални филми - идеи - решение на ФК от 13.06.2022 pdf
67 ЗАПОВЕД № 188 от 15.06.2022 - Отказ за държавно финансиране за реализация игрални филми - нб , За теб- решение на ФК от 13.06.2022 pdf
68 ЗАПОВЕД № 189 от 15.06.2022 - Определям държавно финансиране за промоция на филм - решение на ФК от 13.06.2022 pdf
69 ЗАПОВЕД № 210 от 30.06.2022 - Определяне на държавно подпомагане за реализация фестивали и културни прояви, решение на ФК от 28.06.2022 pdf
70 ЗАПОВЕД № 220 от 11.07.2022 - Определяне на държавно подпомагане проекти за написване на сценарий за игрален филм, решение на ФК от 05.07.2022 pdf
71 ЗАПОВЕД № 221 от 11.07.2022 - Отказ за държавно подпомагане проект за написване на сценарий за игрален филм - Боби Канадката, решение на ФК от 05.07.2022 pdf
72 ЗАПОВЕД № 381 от 11.11.2022 - Определяне финансиране за игрални проекти и МК, след решение на ФК от 07.11.2022 pdf
73 ЗАПОВЕД № 382 от 11.11.2022 - Определяне финансиране за сериали МК, след решение на ФК от 07.11.2022 pdf
74 ЗАПОВЕД № 443 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на анимационен филм след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
75 ЗАПОВЕД № 444 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на игрален МК филм след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
76 ЗАПОВЕД № 445 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на игрален филм, детски, след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
77 ЗАПОВЕД № 446 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на игрален филм, БНТ, след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
78 ЗАПОВЕД № 447 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на документален филм след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
79 ЗАПОВЕД № 448 от 15.12.2022 - Определяне на държавно финансиране за реализация на сериали след решение на ФК от 14.12.2022 pdf
80 ЗАПОВЕД № 449 от 15.12.2022 - Отмяна на т. 6 на Заповед № 151 от 19.05.2022 и решение на ФК от 14.12.2022 - разпространение на игрален филм Жените наистина плачат pdf
81 ЗАПОВЕД № 454 от 22.12.2022 - Определяне на финансиране на документални филми, решение на ФК от 21.12.2022 pdf
82 ЗАПОВЕД № 455 от 22.12.2022 - Определяне на финансиране на анимационни филми, решение на ФК от 21.12.2022 pdf
83 ЗАПОВЕД № 456 от 22.12.2022 - Определяне на финансиране на игрален сериал - Есента на демона, решение на ФК от 21.12.2022 pdf

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf

насрочени заседания

1 ЗАПОВЕД № 7 от 12.01.2021 г. - Подпомагане фестивали pdf
2 ЗАПОВЕД № 8 - 12.01.2021 г. - подпомагане филмопроизводство pdf
3 ЗАПОВЕД № 20 от 24.02.2021 - филмопроизводство pdf
4 ЗАПОВЕД № 21 от 24.02.2021 - разпространение и фестивали pdf
5 ЗАПОВЕД № 32 от 26.03.2021 pdf
6 ЗАПОВЕД № 34 от 05.04.2021 pdf
7 ЗАПОВЕД № 35 от 05.04.2021 pdf
8 ЗАПОВЕД № 36 от 05.04.2021 pdf
9 ЗАПОВЕД № 37 от 05.04.2021 pdf
10 ЗАПОВЕД № 38 от 05.04.2021 pdf
11 ЗАПОВЕД № 39 от 05.04.2021 pdf
12 ЗАПОВЕД № 40 от 05.04.2021 pdf
13 ЗАПОВЕД № 41 от 05.04.2021 pdf
14 ЗАПОВЕД № 116 от 03.12.2021 pdf
15 ЗАПОВЕД № 117 от 03.12.2021 pdf
16 ЗАПОВЕД № 135 от 22.12.2021 - Фестивали и промоция pdf
17 ЗАПОВЕД № 136 от 22.12.2021 - Анимация 2-ра сесия 2021 pdf
18 ЗАПОВЕД № 137 от 22.12.2021 - Документално кино 2-ра сесия 2021 pdf
19 ЗАПОВЕД № 138 от 22.12.2021 - Игрално кино БНТ 2021 pdf
20 ЗАПОВЕД № 139 от 22.12.2021 - документално кино чл.30 а БДЖ pdf
21 ЗАПОВЕД 140 от 22.12.2021 - 2-ра, 3-та и 4-та сесии МК pdf
22 ЗАПОВЕД № 141 от 22.12.2021 - Анимационно кино 1-ва сесия 2021 г. pdf
23 ЗАПОВЕД № 142 от 22.12.2021 - Документално кино 1-ва сесия 2021 pdf
24 ЗАПОВЕД № 143 от 22.12.2021 - Анимационно и документално кино МК 1-ва сесия 2021 pdf

подкрепени проекти

1 ЗАПОВЕД № 13 от 03.02.2021 г. - Фестивали и промоции pdf
2 ЗАПОВЕД № 14 от 03.02.2021 г. - анимация pdf
3 ЗАПОВЕД № 15 от 03.02.2021 г. - отказ анимация pdf
4 ЗАПОВЕД № 16 от 03.02.2021 г. - документално pdf
5 ЗАПОВЕД № 17 от 03.02.2021 г. - игрално pdf
6 ЗАПОВЕД № 26 pdf
7 ЗАПОВЕД № 27 pdf
8 ЗАПОВЕД № 28 pdf
9 ЗАПОВЕД № 29 pdf
10 ЗАПОВЕД № 30 pdf
11 ЗАПОВЕД № 31 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 pdf
2 Заповед № 28 Финансова Комисия pdf
3 Заповед № 17 Средностатистически бюджети pdf
4 Отчет за дейността на ФК за 2019 година pdf
5 Заповед № 49 от 07.05.2020 г. Назначаване на ФК pdf
6 Календарен план за провеждане заседания на финансова комисия към ИА НФЦ за 2020 г pdf
7 ЗАПОВЕД № 148 pdf
8 Заповед № 103 pdf
9 Заповед № 104 pdf
10 Заповед № 105 pdf
11 Заповед № 106 pdf
12 Заповед № 107 pdf
13 Заповед № 108 pdf
14 Заповед № 109 pdf
15 ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ ФИНАНСОВА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ - 2020 pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 03.02.2020 - промоция и разпространение pdf
2 Насрочено заседание за 27.03.2020 - производство pdf
3 Заповед № 28 Финансова Комисия pdf
4 Заповед № 33 Финансова Комисия pdf
5 Заповед № 55 от 14.05.2020 г. - заседание на ФК за държавно подпомагане на проекти pdf
6 Заповед № 56 от 14.05.2020 г. ФК - заседание за подпомагане на кинопоказ pdf
7 Заповед № 71 от 15.06.2020 - Заседание на ФК за държавно подпомагане на проекти pdf
8 Заповед № 72 от 15.06.2020 - ФК Заседание за подпомагане на кинопоказ pdf
9 Заповед 74 от 17.06.2020 ФК за подпомагане на филмопроизводство pdf
10 Заповед № 76 от 23.06.2020 ФК за подпомагане на филмопроизводство pdf
11 Заповед № 98 от 20.07.2020 за подпомагане на кинопоказ pdf
12 Заповед № 99 от 20.07.2020 за подпомагане на фестивали и промоции pdf
13 Заповед № 100 от 20.07.2020 за подпомагане на разпространение pdf
14 Заповед № 101 от 20.07.2020 за подпомагане на филмопроизводство pdf
15 Заповед № 119 от 18.09.2020 за подпомагане на фестивали и промоция pdf
16 Заповед № 120 от 18.09.2020 за подпомагане на филмопроизводство pdf
17 ЗАПОВЕД № 125 от 05.10.2020 в изменение на заповеди № 119 и 120 от 18.09.2020 pdf
18 Заповед № 135 от 14.10.2020 - в изменение на Заповед № 125 от 05.10.2020 pdf
19 Заповед № 136 от 14.10.2020 - за подпомагане на кинопоказ pdf
20 Заповед № 151 от 18.11.2020 г. - заседание филмопроизводство pdf
21 Зaповед № 152 от 18.11.2020 - подпомагане на международна промоция pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 06.02. 2020 - промоция/фестивали pdf
2 Подкрепени проекти от 06.02. 2020 - разпространение pdf
3 Заповед № 37 от 13.04.2020 г. pdf
4 Заповед № 38 oт 13.04.2020 г. pdf
5 Заповед № 39 от 13.04.2020 г. pdf
6 Заповед № 65 от 11.06.2020 pdf
7 Заповед № 66 от 11.06.2020 pdf
8 Заповед № 67 от 11.06.2020 pdf
9 Заповед № 68 от 11.06.2020 pdf
10 Заповед № 69 от 11.06.2020 pdf
11 Заповед № 70 от 11.06.2020 pdf
12 ЗАПОВЕД № 85 от 29.06.2020 pdf
13 ЗАПОВЕД № 86 от 29.06.2020 pdf
14 ЗАПОВЕД № 87 от 29.06.2020 pdf
15 ЗАПОВЕД № 113 от 15.09.2020 pdf
16 ЗАПОВЕД № 114 от 15.09.2020 pdf
17 ЗАПОВЕД № 115 от 15.09.2020 pdf
18 ЗАПОВЕД № 116 от 15.09.2020 pdf
19 ЗАПОВЕД № 117 от 15.09.2020 pdf
20 ЗАПОВЕД № 118 от 15.09.2020 pdf
21 ЗАПОВЕД № 142 от 10.11.2020 pdf
22 ЗАПОВЕД № 143 от 10.11.2020 pdf
23 ЗАПОВЕД № 144 от 10.11.2020 pdf
24 ЗАПОВЕД № 145 от 10.11.2020 pdf
25 ЗАПОВЕД № 146 от 10.11.2020 pdf
26 ЗАПОВЕД 158 от 03.12.2020 -игрално кино pdf
27 ЗАПОВЕД № 159 от 03.12.2020 г. - игрално pdf
28 ЗАПОВЕД № 160 от 03.12.2020 г. -документално pdf
29 ЗАПОВЕД № 161 от 03.12.2020 г. - анимация pdf
30 ЗАПОВЕД № 162 от 03.12.2020 г. - промоция и фестивали pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 doc
2 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 doc
3 Средностатистически бюджети за 2018 година doc
4 Отчет за дейността на ФК за 2018 година по чл. 40 от ППЗФИ doc


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 18.03.2019 - промоция/фестивали pdf
2 Насрочено заседание за 15.04. 2019 - филмопроизводство pdf
3 Насрочено заседание за 17 и 20.5.2019 - филмопроизводство pdf
4 Заповед №71 - допълнение към заповед №59 pdf
5 Насрочено заседание за 17.06.2019 - промоция/фестивали pdf
6 Насрочено заседание за 18.06.2019 - разпространение pdf
7 Насрочено заседание за 28 и 29.10.2019 - филмопроизводство doc
8 Насрочено заседание за 11.11. 2019 - промоция pdf
9 Насрочено заседание за 11.11.2019 - разпространение pdf
10 Насрочено заседание за 20 и 21.11.2019 - кинопоказ pdf
11 Насрочено заседание за 3.02.2020 - промоция и разпространение pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 22.03.2019 - промоция/фестивали pdf
2 Неподкрепени проекти от 22.03.2019 - промоция/фестивали pdf
3 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
4 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
5 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
6 Неподкрепен проект от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
7 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
8 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
9 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
10 Подкрепени проекти 18.06.2019 - фестивали и промоции pdf
11 Подкрепени проекти 18.06.2019 - разпространение pdf
12 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
13 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
14 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
15 Подкрепени проекти 12.11.2019 - фестивали и промоция pdf
16 Подкрепени проекти 12.11.2019 - разпространение pdf
17 Подкрепени проекти 22.11.2019 - кинопоказ pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 04 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf
2 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
3 Средностатистически бюджети за 2017 година pdf
4 Заповед № 43 - назначаване на ФК за 2018-2019 pdf
5 Заповед № 46 - промяна дата за проекти по чл.34 ЗФИ - фестивали и промоция за 2018 pdf
6 Заповед № 94 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 12.02.2018 - промоция/фестивали PDF
2 Насрочени заседания за 19 и 20.03.2018 - филмопроизводство pdf
3 Насрочено заседание за 18.05.2018 - филмопроизводство pdf
4 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - разпространение pdf
5 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - кинопоказ pdf
6 Насрочено заседание за 15.06.2018 - филмопроизводство pdf
7 Насрочено заседание за 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
8 Насрочено заседание за 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
9 Насрочено заседание за 16.10.2018 - филмопроизводство pdf
10 Насрочено заседание за 22.10.2018 - филмопроизводство pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
2 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
3 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
4 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство анимация pdf
5 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство документални pdf
6 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
7 Неподкрепен проект от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
8 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство анимация pdf
9 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство документални pdf
10 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство игрални pdf
11 Подкрепени проекти от 29.05.2018 - разпространение pdf
12 Подкрепени проекти от 30.05.2018 - кинопоказ pdf
13 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство анимация pdf
14 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство документални pdf
15 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство игрални pdf
16 Подкрепени проекти от 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
17 Подкрепени проекти от 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
18 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
19 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство документални pdf
20 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
21 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
22 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
23 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство документални pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF
3 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
4 Заповед № 03 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2017 година pdf
5 Средностатистически бюджети за 2016 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 13-14.11.2017 pdf
2 Насрочено заседание за 06-07.11.2017 pdf
3 Насрочено заседание за 30.06.2017 pdf
4 Насрочено заседание за 12.06.2017 pdf
5 Насрочено заседание за 26.05.2017 pdf
6 Насрочено заседание за 19.04.2017 pdf
7 Насрочено заседание за 17-20.03.2017 pdf
8 Насрочено заседание за 27.02.2017 pdf
9 Насрочено заседание за 20.02.2017 pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
2 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
3 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
4 Подкрепени проекти от 06.11.2017 - Изменение pdf
5 Подкрепени проекти от 06.11.2017 pdf
6 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
7 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
8 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
9 Подкрепени проекти от 12.06.2017 pdf
10 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
11 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
12 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
13 Подкрепени проекти от 17.03.2017 pdf
14 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
15 Неподкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
16 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
17 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
18 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
19 Неподкрепени проекти от 20.02.2017 pdf
20 Подкрепени проекти от 20.02.2017 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 24 - назначаване на ФК за 2014-2015 pdf


критерии за извършване на експертна оценка, приети от Финансовата комисия

1 Държавно подпомагане на международната промоция на български филми и фестивални прояви PDF


насрочени заседания

1 Насрочени заседания за 2014 doc


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти за 2014 doc
ONLINE EXCHANGE
Български