Приемателна комисия

Дейността на Приемателната комисия се определя от чл.13а от ЗФИ и гл.6,чл.40 от ППЗФИ.

Приемателната комисия осъществява проверка за съответствие на одобрения за финансиране проект с готовия филм /сериал/, като взема предвид правото на режисьора за авторска интерпретация на сценария. Готовите филми/сериали/ след като са преминали оценка на Националната техническа комисия се насочват от изпълнителния директор към Приемателната комисия.За да установи съответствието, Комисията съпоставя оценения от НХК сценарий на проекта със заснетия филм или сериал. При установено съответствие се издава сертификат за завършен културен продукт, а при несътветствие се определя срок за отстраняването му. В случай на неотстраняване на несъответствието, продуцентът не може да кандидатства за държавно подпомагане/чл.26,ал.1 от ЗФИ/ за срок от 1 година.

Заседанията на комисията са поне веднъж на три месеца, като режисьорът и/или продуцентът и/или сценаристът имат право да бъдат изслушани преди гласуване на решението, за което се изготвя мотивиран доклад. За извършване проверка за съответствие на одобрения за финансиране проект с готовия филм /сериал/ от Приемателната комисия се заплаща такса в размер на 530.00 лв за игрален, документален и анимационен филм; за сериал от 6 серии – 930.00 лв.; за сериал от 7 до 14 серии – 1300.00 лв.
ONLINE EXCHANGE
Български