Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 24.01.2023 г. - Смяна дата за провеждане на конкурсна сесия за разпространение на филми pdf
3 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
4 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
5 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
6 ЗАПОВЕД № 54 от 21.03.2023 - Насрочване на заседание на Комисия за разпространение на филми pdf
7 Протокол 1 от 29.03.2023г. Национална Комисия за Разпространение pdf
8 ОБОБЩЕНИ КАРТИ - НКРФ pdf
9 1. Заповед одобрени проекти - Първо заседание комисия за разпространение 2023г pdf
10 2. Заповед одобрени проекти - Първо заседание комисия за разпространение 2023г pdf
11 Заповед за недопуснати проекти pdf
12 ЗАПОВЕД - Промяна дата на конкурсна сесия за разпространение на филми pdf
13 Протокол 2 от 09.05.2023г. Национална Комисия за Разпространение pdf
14 ЗАПОВЕД № 102 от 12.05.2023 - Одобрени проекти - Второ заседание комисия за разпространение 2023г pdf
15 Комисия за разпространение - Втора сесия. Oбобщени карти. pdf
16 ПРОТОКОЛ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ КОМИСИЯ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ pdf
17 Заповед 181 - Смяна на член на комисията pdf
18 Заповед 182 - заседание на 16.08.2023 pdf
19 Протокол 3 НКРФ 23.08.2023 pdf
20 Заповед № 193 - НКРФ - допуснати проекти - 23.08.2023 г. pdf
21 Заповед № 194 - недопуснати проекти - 23.08.2023 г. pdf
22 Комисия за разпространение - Трета сесия. Oбобщени карти pdf
23 ЗАПОВЕД № 211 от 04.09.2023 - назначаване на нова комисия по разпространение на филми, мандат от ноември 2023 pdf
24 ЗАПОВЕД № 248 от 10.10.2023 - Изменение на Заповед № 378 от 11.11.2022, смяна член комисия за разпространение на филми pdf
25 Заповед № 279 - 27.10.2023 pdf
26 ПРОТОКОЛ № 4 pdf
27 Комисия за разпространение - Четвърта сесия. Oбобщени карти. pdf
28 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
29 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 Допуснати проекти 1-ва сесия pdf
3 ЗАПОВЕД № 68 от 23.03.2022 - смяна член НКРФ pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 131 от 05.05.2022 - смяна секретар НКРФ pdf
8 ЗАПОВЕД № 135 от 05.05.2022 Насрочване на комисия по разпространение на филми, 12.05.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 139 от 12.05.2022 - Определяне на проекти за държавно финансиране за разпространение на филми pdf
10 ПРОТОКОЛ № 2 от 12.05.2022 - заседание на НКРФ pdf
11 ЗАПОВЕД № 145 от 13.05.2022 - Недопуснати проекти за ФК след комисия НКРФ pdf
12 ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КОМИСИЯ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
13 ЗАПОВЕД № 152 от 25.05.2022 г. - промяна на дата за провеждане на сесия pdf
14 ЗАПОВЕД № 211 от 30.06.2022 - Класиране на проекти след проведена сесия на 27.06.2022 на комисия по разпространение pdf
15 ПРОТОКОЛ № 3 от 27.06.2022 pdf
16 ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
17 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
18 ПРОТОКОЛ от 01.09.2022 - комисии разпространение pdf
19 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
20 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
21 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
22 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
23 ЗАПОВЕД № 317 от 10.10.2022 - Промяна дата на заседание на комисия за разпространение pdf
24 ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - 14.10.2022 pdf
25 ЗАПОВЕД № 328 от 19.10.2022 - Промяна дата на конкурсна сесия за разпространение на филми doc
26 ЗАПОВЕД № 372 от 08.11.2022 - Определяне спечелили проекти от комисия по разпространение pdf
27 ЗАПОВЕД № 374 от 09.11.2022 - Недопускане до разглеждане от ФК на проект за разпространение Бай Иван 2 pdf
28 ПРОТОКОЛ № 4 - Разпространение 1 pdf
29 ПРОТОКОЛ № 4 - Разпространение 2 pdf
30 ЗАПОВЕД № 378 от 11.11.2022 - Назначаване на нови членове на Национална комисия за разпространение на филми pdf
31 ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ pdf
32 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
2 Заповед № 13 - 29.01.2019 г. pdf
3 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
4 Заповед № 3-22 /19.2.19 за определяне председател на НКРФ pdf
5 НКРФ I сесия - допуснати проекти и констативен протокол pdf
6 Заповед № 27/08.03.19 - допълнение към Заповед № 12 pdf
7 Заповед № 42/20.3.19 - промяна дата на заседание pdf
8 НКРФ II сесия - допуснати проекти pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Протокол № 1 pdf
3 Заповед № 25 pdf
4 Заповед № 26 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Заповед № 45 pdf
3 Протокол № 2 pdf


3-та сесия

1 НКРФ III сесия - допуснати проекти doc
2 Обобщени оценъчни карти doc
3 Протокол №3 doc
4 Заповед №103 doc
5 Заповед №104 doc


4-та сесия

1 НКРФ IV сесия - допуснати проекти pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 114 pdf
4 Обобщени оценъчни карти pdf


5-та сесия

1 НКРФ V сесия - допуснати проекти pdf
2 Констативен протокол pdf
3 Заповед № 130 pdf
4 Заповед № 131 pdf
5 Обобщени оценъчни карти pdf


6-та сесия

1 Допуснати проекти doc
2 Обобщени оценъчни карти doc
3 Протокол № 6 doc
4 Заповед № 165/10.12.2019г. doc
ONLINE EXCHANGE
Български