Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
2 Заповед № 13 - 29.01.2019 г. pdf
3 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
4 Заповед № 3-22 /19.2.19 за определяне председател на НКРФ pdf
5 НКРФ I сесия - допуснати проекти и констативен протокол pdf
6 Заповед № 27/08.03.19 - допълнение към Заповед № 12 pdf
7 Заповед № 42/20.3.19 - промяна дата на заседание pdf
8 НКРФ II сесия - допуснати проекти pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Протокол № 1 pdf
3 Заповед № 25 pdf
4 Заповед № 26 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Заповед № 45 pdf
3 Протокол № 2 pdf


3-та сесия

1 НКРФ III сесия - допуснати проекти doc
2 Обобщени оценъчни карти doc
3 Протокол №3 doc
4 Заповед №103 doc
5 Заповед №104 doc


4-та сесия

1 НКРФ IV сесия - допуснати проекти pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 114 pdf
4 Обобщени оценъчни карти pdf


5-та сесия

1 НКРФ V сесия - допуснати проекти pdf
2 Констативен протокол pdf
3 Заповед № 130 pdf
4 Заповед № 131 pdf
5 Обобщени оценъчни карти pdf


6-та сесия

1 Допуснати проекти doc
2 Обобщени оценъчни карти doc
3 Протокол № 6 doc
4 Заповед № 165/10.12.2019г. doc
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български