Директори

Директори на ИА НФЦДимитър Дерелиев – август 1991г. – ноември 1999 г.
Ирина Канушева – ноември 1999 г.– май 2000 г.
Мая Няголова-Величкова – май 2000г. – декември 2001 г
Димитър Дерелиев – януари 2002г. – септември 2003 г.
Антоанета Борисова – септември 2003 г. – ноември 2003 г.
Александър Грозев – ноември 2003 г. – юни 2009 г.
Александър Донев – юли 2009 г. – декември 2010 г.
Ирина Канушева – декември 2010 г. – ноември 2012 г.
Марин Марчевски – декември 2012г. – март 2014 г.
Георги Чолаков – март 2014 г. – март 2015 г.
Павел Васев – март 2015 г. – септември 2015 г.
Камен Балкански – септември 2015 г.– октомври 2017 г.
Жана Караиванова – октомври 2017 г. – юни 2021 г.
Камен Балкански – юни 2021 г. – до момента
ONLINE EXCHANGE
Български