Днес в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

ONLINE EXCHANGE
Български