„Апостол Карамитев – актьорът рицар“ – изложба, посветена на 100-годишнината

ONLINE EXCHANGE
Български