2000

01.01.2000

Дневникът на неговата жена

01.01.2000

Писмо до Америка

Най-добрият ти приятел е между живота и смъртта, сам в американска болница, на другия край на света. Как да помогнеш ако не можеш да идеш при него? Според древна легенда, в това забравено от Бога място, наречено България, имало песни, които възкресявали. Ще повярваш ли? Ще тръгнеш ли да търсиш песен срещу умирачка?
01.01.2000

Али Мехмед – самотният поет и смисъла на живота

Филм портрет за едно пътуване към човек, който във времето на всеобщо желание за бягство е пожелал да остане сам. Един филм за романтиката в неговите стихотворения и желанието му за човешко общуване чрез съдбата, която сам си е избрал.
01.01.2000

Балкански уроци по история

Документален филм, изграден на новелистичен принцип. Историк, политолог и художник предприемат пътешествие из балканските страни, за да сложат край на един спор – какъв трябва да бъде общобалканският учебник по история – една от идеите за намиране на общ език между балканските народи. Кои събития да влязат във всеобщата идтория, кои да бъдат изтъкнати и кои – премълчани? Възможно ли е подобен учебник по история да осъществи мисията, която му се възлага – да примири непримиримите? И възможно ли е изобщо да бъде написан такъв учебник?
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български