1994

01.01.1994

ТАМ ГОРЕ…

Разказ за сложните отношения между група евангелисти и техните съселяни – мюсюлмани в едно родопско село.
ONLINE EXCHANGE
Български