1994

01.01.1994

Боговете отвъд и наоколо

01.01.1994

ФЕЪР ПЛЕЙ

01.01.1994

Българският феномен: подсъдимият, свидетелите

Педя по педя археолозите разкриват тайните на тракийските могили – внушителни гробници, съхранили представата на нашите предци за света на боговете и безсмъртието на човешката душа. През времето е оцелял вграденият в камъка дух на твореца и стремежът към съвършенство.
01.01.1994

ШЕСТ ЗАГЛАВИЯ С ПЕТ БУКВИ

Шест миниатюри за негативните неща в живота.
01.01.1994

Велики Преслав – от гледна точка на вечността

Краят на ІХ, началото на Х век от новата ера. Книжнината, създадена в духовното средище Велики Преслав на старобългарски език, разпространява културните достижения на християнството. Чрез изобразителен материал от Велики Преслав, Константинопол и Мадридската библиотека; кореспонденцията между патриарх Николай Мистик и цар Симеон; съчененията на Константин Преславски, Йоан Екзарх и други книжовници, филмът напомня за реалния принос на българите в световните културни процеси.
01.01.1994

ЮНАКЪТ

Сатирични вариации върху фолклорни мотиви, с алюзии към съвременния политически живот.
01.01.1994

ЖЕЛЕЗНИЯТ БАЩА

Североизточна България – Делиормана. Етническите и религиозните проблеми са се натрупали през годините и са рефлектирали дълбоко в душите на хората от този регион. На кого принадлежи това място с толкова дълга история – от древните траки до наши дни? Филмът внушава, че всеки има право да почита своя бог, търсейки път към етническа и религиозна толерантност.
01.01.1994

ЖИВОТООПИСАНИЕ

Ален и Мари са французи, последователи на учението, създадено от българския духовен учител Петър Дънов. През 1990 г. те прекосяват полулегално няколко граници и пристигат в България. Ражда се тяхната дъщеря Ноен. Френското семейство заживява при най-примитивни условия, в опит да следва принципите на учението. Отначало селяните ги посрещат със симпатия, но сблъсъкът на различните ценностни системи е неминуем.
01.01.1994

КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ

Филмът се опитва да изясни причините, които карат един добър програмист да се захване със създаването на компютърен вирус и съответните щети. Действието е изградено въз основа на интервюта с различни специалисти в тази област. Дали компютърните вируси не са болните клетки на чумата, която дебне съвременното ни общество, в стремежа му да създаде изкуствен разум?
ONLINE EXCHANGE
Български