НОВИНИ

Законопроект за изменение и допълнение на ЗФИ

10.07.2017

Уважаеми колеги,

В края на миналата седмица на страницата на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане проектът за изменение и допълнение на ЗФИ.

Следва да имате предвид, че в момента сме в две процедури за законодателни промени в ЗФИ. Т.нар. «първи пакет», визиран в началото на текста, и «втори пакет» - чието внасяне в Министерство на културата предстои.

Публикуваният законопроект на страницата на МС третира четири промени в ЗФИ (принцип на териториалност и дефиниции за български филм, труден филм и средностатистически бюджет) и е създаден и предложен с цел да се изпълнят ангажименти на Република България, свързани с мониторинга на действащите схеми за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщение на Европейската комисия относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (текст от значение за ЕИП) (2013/С 332/01). Той е приет от Работната група при ИА НФЦ и НСК и внесен в Министерството на културата през м. ноември 2016 г.

След проведеното първоначално обсъждане на «втория пакет» промени, и след като се взеха предвид постъпилите мнения и съображения, е готов последният вариант на промените по Закона за филмовата индустрия, обхващащ повече негови текстове и принципни положения, който в най-скоро време ще бъде публикуван на страницата на ИА НФЦ.

СПОДЕЛИ: