НОВИНИ

Стандарти за съхранение и обработка на “Българска национална филмотека” за филми на дигитален носител

06.03.2017

Във връзка със стандартите за дългосрочно и оперативно съхранение на произвежданите дигитално български филми и изискванията на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения "Българска национална филмотека" издаде заповед, с която се въвеждат следните новости:

Филмите, произведени на дигитален носител, ще се приемат за съхранение във вид, максимално близък до оригинала – копие в разпространителски формат DCP по стандарт DCI, заедно с ключ за прожектиране, езикова версия, идентична на оригинала и на български език (ако оригиналната версия е друга).

За архивна обработка се изисква копие на филма в MP4 формат на Flash памет, отново с езикова версия на български език, ако е различна от оригиналната.

СПОДЕЛИ: