НОВИНИ

Споразумение за копродукция между България и Турция

11.08.2017

От 17 юли 2017 г., след като са изпълнени вътрешноправните процедури от българска и турска страна, влиза в сила Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за кинематографична копродукция, подписано в Истанбул на 28.08.2012 г.

Предстои обнародването на Споразумението в Държавен вестник.

Пълния текст на Споразумението можете да намерите тук.

СПОДЕЛИ: