НОВИНИ

Превод на румънския и унгарския закон за кино

15.11.2017

С оглед дискусиите по готвените промени в Закона за филмовата индустрия прилагаме за информация текстовете на румънския и унгарския закон за кино, преведени на български.

СПОДЕЛИ: