НОВИНИ

Предложения за промени в ЗФИ

09.03.2017

Уважаеми колеги,

до обявения краен срок – 6 март 2017, постъпиха 11 коментара към текста на ЗФИ с направените от Работната група предложения за промени. С тях може да се запознаете на сайта на Национален филмов център в раздел Нормативни актове и заповеди/статути/Предложения за промени в ЗФИ.

СПОДЕЛИ: