НОВИНИ

Предложения на работната група за промени в ЗФИ

06.02.2017

Уважаеми колеги,

Приключи първият етап от работата на Работната група за промяна на ЗФИ. Съставът на Работната група съгласно Разпореждане №16 от 10.02.16 г. и Разпореждане №17 от 25.02.16 г. е:

Красен Стойчев – експерт-юрист, председател;

Румен Петров – експерт-юрист, специалист по международно и европейско право;

Галина Тонева - кинопродуцент;

Владимир Андреев - кинопродуцент;

Иван Павлов - кинопродуцент;

Виктор Чучков – режисьор и кинопродуцент;

Диана Андреева – финансов експерт.

Предоставяме на вашето внимание текста на ЗФИ с направените предложения за промени.

Моля да се запознаете с текста и ако имате коментари и препоръки да ги изпратите на public@nfc.bg до 6 март 2017.

СПОДЕЛИ: