НОВИНИ

Обнародване на Закона за изменение на ЗФИ в "Държавен вестник"

07.03.2018

Уважаеми колеги,

          На 06.03.18 в „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за изменение на Закона за филмовата индустрия, приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. 

С това ангажиментите на България по приемане на задължителните промени в ЗФИ, свързани със затварянето на мониторинга от 2013 г., са изпълнени. Това позволява да продължим работата по същностните промени в Закона, които засягат цялата ни киноиндустрия. 

Жана Караиванова

Изпълнителен директор

ИА НФЦ

СПОДЕЛИ: