ФестивалиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ14.12.2017 
2-РА СЕСИЯ30.04.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ28.12.2017 
2-РА СЕСИЯ11.05.2018