ФестивалиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ20.12.2016 
2-РА СЕСИЯ28.04.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ30.12.2016 
2-РА СЕСИЯ10.05.2017