КопродукцииКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ13.02.2017 
2-РА СЕСИЯ19.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ14.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ09.10.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ22.02.2017 
2-РА СЕСИЯ28.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ23.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ18.10.2017 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ12.04.2017 
2-РА СЕСИЯ27.06.2017 
3-ТА СЕСИЯ15.09.2017 
4-ТА СЕСИЯ29.11.2017 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа


Краен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ13.02.2017 
2-РА СЕСИЯ19.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ14.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ09.10.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ22.02.2017 
2-РА СЕСИЯ28.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ23.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ18.10.2017 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ03.04.2017 
2-РА СЕСИЯ09.06.2017 
3-ТА СЕСИЯ10.10.2017 
4-ТА СЕСИЯ29.11.2017 


Краен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ13.02.2017 
2-РА СЕСИЯ19.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ14.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ09.10.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ22.02.2017 
2-РА СЕСИЯ28.04.2017 
3-ТА СЕСИЯ23.08.2017 
4-ТА СЕСИЯ18.10.2017 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ05.04.2017 
2-РА СЕСИЯ31.05.2017 
3-ТА СЕСИЯ15.09.2017 
4-ТА СЕСИЯ29.11.2017 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа