Кино салониКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ13.02.2017 
2-РА СЕСИЯ14.08.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ22.02.2017 
2-РА СЕСИЯ23.08.2017