Игрални филми
ОБЯВЕНИ КОНКУРСНИ СЕСИИ / 2017Краен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ31.03.2017 
2-РА СЕСИЯ29.09.2017 
СЕСИЯ С БНТ08.09.2017 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ11.04.2017 
2-РА СЕСИЯ10.10.2017 
СЕСИЯ С БНТ19.09.2017 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ29.05.2017 
2-РА СЕСИЯ27.11.2017 
СЕСИЯ С БНТ25.10.2017 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа