Документални филмиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ17.02.2017 
2-РА СЕСИЯ18.08.2017 
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ПО ЧЛ.30А18.08.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 08.09.2017  
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ28.02.2017 
2-РА СЕСИЯ29.08.2017 
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ПО ЧЛ.30А29.08.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 19.09.2017  
Резултати
1-ВА СЕСИЯ03.04.2017 
2-РА СЕСИЯ10.10.2017 
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ПО ЧЛ.30А10.10.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 25.10.2017 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа