Анимационни филмиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ24.02.2017 
2-РА СЕСИЯ25.08.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 08.09.2017  
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ08.03.2017 
2-РА СЕСИЯ05.09.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 19.09.2017 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ05.04.2017 
2-РА СЕСИЯ04.10.2017 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 25.10.2017 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа