Публичен регистър

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" създава и поддържа Единен публичен регистър на:

• филмовите продуценти
• разпространителите на филми в Република България
• лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България
• киносалоните в Република България
• филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България
• филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти
• филмовите експерти

Регистърът е актуален към дата 17.08.2021 г.
Регистър на българските филмови продуценти
Регистър на филмите, получили виза за разпространение и показ
Регистър на филмите, създадени с подкрепата на ИА "Национален филмов център" или съвместно с Българската национална телевизия

Съгласно чл. 2, ал.1, т.8 от НАО плащането на дължимите такси или цени на услугите се извършва по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Банкова сметка на Изпълнителна агенция “Национален филмов център”:

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код- UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF

Игрален филм

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български