Екип

Жана Караиванова

изпълнителен директор

(02) 9150 811


Маргаритка Стефанова

главен експерт "Филмопроизводство"

(02) 9150 815


Ирина Канушева

главен експерт "Международна дейност"

(02) 9150 812


Гергана Даковска

национален представител фонд "ЕВРОИМАЖ"

(02) 9150 819


Джина Петрова

главен експерт "Авторски права"

(02) 9150 817


Камен Балкански

директор Творческа Европа Медиа

(02) 9150 825


Елена Здравкова

главен счетоводител

(02) 9150 826


Мила Петкова

главен експерт "Международна дейност"

(02) 9150 820


Виолета Стаменова

главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"

(02) 9150 822


Карин Янакиева

главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"

(02) 9150 821


Ралица Николова

главен експерт "Единен публичен регистър"

(02) 9150 814


Ивета Бандулова

главен експерт "Труд и работна заплата"

(02) 9150 816


Босила Дончева

"Връзки с обществеността"

(02) 9150 823


Васил Николов

сътрудник Творческа Европа Медиа

(02) 9150 824


ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български