Заседания и решения

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf

насрочени заседания

1 ЗАПОВЕД № 7 от 12.01.2021 г. - Подпомагане фестивали pdf
2 ЗАПОВЕД № 8 - 12.01.2021 г. - подпомагане филмопроизводство pdf
3 ЗАПОВЕД № 20 от 24.02.2021 - филмопроизводство pdf
4 ЗАПОВЕД № 21 от 24.02.2021 - разпространение и фестивали pdf
5 ЗАПОВЕД № 32 от 26.03.2021 pdf
6 ЗАПОВЕД № 34 от 05.04.2021 pdf
7 ЗАПОВЕД № 35 от 05.04.2021 pdf
8 ЗАПОВЕД № 36 от 05.04.2021 pdf
9 ЗАПОВЕД № 37 от 05.04.2021 pdf
10 ЗАПОВЕД № 38 от 05.04.2021 pdf
11 ЗАПОВЕД № 39 от 05.04.2021 pdf
12 ЗАПОВЕД № 40 от 05.04.2021 pdf
13 ЗАПОВЕД № 41 от 05.04.2021 pdf

подкрепени проекти

1 ЗАПОВЕД № 13 от 03.02.2021 г. - Фестивали и промоции pdf
2 ЗАПОВЕД № 14 от 03.02.2021 г. - анимация pdf
3 ЗАПОВЕД № 15 от 03.02.2021 г. - отказ анимация pdf
4 ЗАПОВЕД № 16 от 03.02.2021 г. - документално pdf
5 ЗАПОВЕД № 17 от 03.02.2021 г. - игрално pdf
6 ЗАПОВЕД № 26 pdf
7 ЗАПОВЕД № 27 pdf
8 ЗАПОВЕД № 28 pdf
9 ЗАПОВЕД № 29 pdf
10 ЗАПОВЕД № 30 pdf
11 ЗАПОВЕД № 31 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 pdf
2 Заповед № 28 Финансова Комисия pdf
3 Заповед № 17 Средностатистически бюджети pdf
4 Отчет за дейността на ФК за 2019 година pdf
5 Заповед № 49 от 07.05.2020 г. Назначаване на ФК pdf
6 Календарен план за провеждане заседания на финансова комисия към ИА НФЦ за 2020 г pdf
7 ЗАПОВЕД № 148 pdf
8 Заповед № 103 pdf
9 Заповед № 104 pdf
10 Заповед № 105 pdf
11 Заповед № 106 pdf
12 Заповед № 107 pdf
13 Заповед № 108 pdf
14 Заповед № 109 pdf
15 ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ ФИНАНСОВА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ - 2020 pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 03.02.2020 - промоция и разпространение pdf
2 Насрочено заседание за 27.03.2020 - производство pdf
3 Заповед № 28 Финансова Комисия pdf
4 Заповед № 33 Финансова Комисия pdf
5 Заповед № 55 от 14.05.2020 г. - заседание на ФК за държавно подпомагане на проекти pdf
6 Заповед № 56 от 14.05.2020 г. ФК - заседание за подпомагане на кинопоказ pdf
7 Заповед № 71 от 15.06.2020 - Заседание на ФК за държавно подпомагане на проекти pdf
8 Заповед № 72 от 15.06.2020 - ФК Заседание за подпомагане на кинопоказ pdf
9 Заповед 74 от 17.06.2020 ФК за подпомагане на филмопроизводство pdf
10 Заповед № 76 от 23.06.2020 ФК за подпомагане на филмопроизводство pdf
11 Заповед № 98 от 20.07.2020 за подпомагане на кинопоказ pdf
12 Заповед № 99 от 20.07.2020 за подпомагане на фестивали и промоции pdf
13 Заповед № 100 от 20.07.2020 за подпомагане на разпространение pdf
14 Заповед № 101 от 20.07.2020 за подпомагане на филмопроизводство pdf
15 Заповед № 119 от 18.09.2020 за подпомагане на фестивали и промоция pdf
16 Заповед № 120 от 18.09.2020 за подпомагане на филмопроизводство pdf
17 ЗАПОВЕД № 125 от 05.10.2020 в изменение на заповеди № 119 и 120 от 18.09.2020 pdf
18 Заповед № 135 от 14.10.2020 - в изменение на Заповед № 125 от 05.10.2020 pdf
19 Заповед № 136 от 14.10.2020 - за подпомагане на кинопоказ pdf
20 Заповед № 151 от 18.11.2020 г. - заседание филмопроизводство pdf
21 Зaповед № 152 от 18.11.2020 - подпомагане на международна промоция pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 06.02. 2020 - промоция/фестивали pdf
2 Подкрепени проекти от 06.02. 2020 - разпространение pdf
3 Заповед № 37 от 13.04.2020 г. pdf
4 Заповед № 38 oт 13.04.2020 г. pdf
5 Заповед № 39 от 13.04.2020 г. pdf
6 Заповед № 65 от 11.06.2020 pdf
7 Заповед № 66 от 11.06.2020 pdf
8 Заповед № 67 от 11.06.2020 pdf
9 Заповед № 68 от 11.06.2020 pdf
10 Заповед № 69 от 11.06.2020 pdf
11 Заповед № 70 от 11.06.2020 pdf
12 ЗАПОВЕД № 85 от 29.06.2020 pdf
13 ЗАПОВЕД № 86 от 29.06.2020 pdf
14 ЗАПОВЕД № 87 от 29.06.2020 pdf
15 ЗАПОВЕД № 113 от 15.09.2020 pdf
16 ЗАПОВЕД № 114 от 15.09.2020 pdf
17 ЗАПОВЕД № 115 от 15.09.2020 pdf
18 ЗАПОВЕД № 116 от 15.09.2020 pdf
19 ЗАПОВЕД № 117 от 15.09.2020 pdf
20 ЗАПОВЕД № 118 от 15.09.2020 pdf
21 ЗАПОВЕД № 142 от 10.11.2020 pdf
22 ЗАПОВЕД № 143 от 10.11.2020 pdf
23 ЗАПОВЕД № 144 от 10.11.2020 pdf
24 ЗАПОВЕД № 145 от 10.11.2020 pdf
25 ЗАПОВЕД № 146 от 10.11.2020 pdf
26 ЗАПОВЕД 158 от 03.12.2020 -игрално кино pdf
27 ЗАПОВЕД № 159 от 03.12.2020 г. - игрално pdf
28 ЗАПОВЕД № 160 от 03.12.2020 г. -документално pdf
29 ЗАПОВЕД № 161 от 03.12.2020 г. - анимация pdf
30 ЗАПОВЕД № 162 от 03.12.2020 г. - промоция и фестивали pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 doc
2 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 doc
3 Средностатистически бюджети за 2018 година doc
4 Отчет за дейността на ФК за 2018 година по чл. 40 от ППЗФИ doc


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 18.03.2019 - промоция/фестивали pdf
2 Насрочено заседание за 15.04. 2019 - филмопроизводство pdf
3 Насрочено заседание за 17 и 20.5.2019 - филмопроизводство pdf
4 Заповед №71 - допълнение към заповед №59 pdf
5 Насрочено заседание за 17.06.2019 - промоция/фестивали pdf
6 Насрочено заседание за 18.06.2019 - разпространение pdf
7 Насрочено заседание за 28 и 29.10.2019 - филмопроизводство doc
8 Насрочено заседание за 11.11. 2019 - промоция pdf
9 Насрочено заседание за 11.11.2019 - разпространение pdf
10 Насрочено заседание за 20 и 21.11.2019 - кинопоказ pdf
11 Насрочено заседание за 3.02.2020 - промоция и разпространение pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 22.03.2019 - промоция/фестивали pdf
2 Неподкрепени проекти от 22.03.2019 - промоция/фестивали pdf
3 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
4 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
5 Подкрепени проекти от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
6 Неподкрепен проект от 15.04.2019 - филмопроизводство pdf
7 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
8 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
9 Подкрепени проекти от 27.05.2019 - филмопроизводство pdf
10 Подкрепени проекти 18.06.2019 - фестивали и промоции pdf
11 Подкрепени проекти 18.06.2019 - разпространение pdf
12 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
13 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
14 Подкрепени проекти 31.10.2019 - производство pdf
15 Подкрепени проекти 12.11.2019 - фестивали и промоция pdf
16 Подкрепени проекти 12.11.2019 - разпространение pdf
17 Подкрепени проекти 22.11.2019 - кинопоказ pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 04 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf
2 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
3 Средностатистически бюджети за 2017 година pdf
4 Заповед № 43 - назначаване на ФК за 2018-2019 pdf
5 Заповед № 46 - промяна дата за проекти по чл.34 ЗФИ - фестивали и промоция за 2018 pdf
6 Заповед № 94 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 12.02.2018 - промоция/фестивали PDF
2 Насрочени заседания за 19 и 20.03.2018 - филмопроизводство pdf
3 Насрочено заседание за 18.05.2018 - филмопроизводство pdf
4 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - разпространение pdf
5 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - кинопоказ pdf
6 Насрочено заседание за 15.06.2018 - филмопроизводство pdf
7 Насрочено заседание за 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
8 Насрочено заседание за 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
9 Насрочено заседание за 16.10.2018 - филмопроизводство pdf
10 Насрочено заседание за 22.10.2018 - филмопроизводство pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
2 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
3 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
4 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство анимация pdf
5 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство документални pdf
6 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
7 Неподкрепен проект от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
8 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство анимация pdf
9 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство документални pdf
10 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство игрални pdf
11 Подкрепени проекти от 29.05.2018 - разпространение pdf
12 Подкрепени проекти от 30.05.2018 - кинопоказ pdf
13 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство анимация pdf
14 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство документални pdf
15 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство игрални pdf
16 Подкрепени проекти от 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
17 Подкрепени проекти от 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
18 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
19 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство документални pdf
20 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
21 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
22 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
23 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство документални pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF
3 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
4 Заповед № 03 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2017 година pdf
5 Средностатистически бюджети за 2016 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 13-14.11.2017 pdf
2 Насрочено заседание за 06-07.11.2017 pdf
3 Насрочено заседание за 30.06.2017 pdf
4 Насрочено заседание за 12.06.2017 pdf
5 Насрочено заседание за 26.05.2017 pdf
6 Насрочено заседание за 19.04.2017 pdf
7 Насрочено заседание за 17-20.03.2017 pdf
8 Насрочено заседание за 27.02.2017 pdf
9 Насрочено заседание за 20.02.2017 pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
2 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
3 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
4 Подкрепени проекти от 06.11.2017 - Изменение pdf
5 Подкрепени проекти от 06.11.2017 pdf
6 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
7 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
8 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
9 Подкрепени проекти от 12.06.2017 pdf
10 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
11 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
12 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
13 Подкрепени проекти от 17.03.2017 pdf
14 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
15 Неподкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
16 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
17 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
18 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
19 Неподкрепени проекти от 20.02.2017 pdf
20 Подкрепени проекти от 20.02.2017 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 24 - назначаване на ФК за 2014-2015 pdf


критерии за извършване на експертна оценка, приети от Финансовата комисия

1 Държавно подпомагане на международната промоция на български филми и фестивални прояви PDF


насрочени заседания

1 Насрочени заседания за 2014 doc


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти за 2014 doc
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български