Експертни комисии

НАЦИОНАЛНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОМИСИИ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ФИЛМИ
ВИЖ ПОВЕЧЕ