Годишен отчет

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР финансира проекти в областта на производството, разпространението, промоцията и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографска копродукция, и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия.

Държавното подпомагане на филмовата индустрия за 2017 г. е в размер на 13 200 000 лв. - за филмопроизводство – не по-малко от 80% от бюджета за годината - за разпространение и показ – не по-малко от 10% от бюджета за годината - за промоция на български филми – не по-малко от 5% от бюджета за годината - за подпомагане създаването на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци – не по-малко от 5% от бюджета за годината
 
1 Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2023 pdf
2 Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2022 pdf
3 Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2021 pdf
4 Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2020 pdf
5 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2019 pdf
6 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2018 pdf
7 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2017 pdf
8 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2016 pdf
9 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2015 pdf
10 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2014 pdf
11 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2013 pdf
12 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2012 pdf
13 Финансова ревизия - справка издадени Запис на заповеди и сключени анекси към договори (по справка изх.№ 01-206/13.06.2011 за АДФИ) xls
14 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2011 pdf
15 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2010 pdf
16 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2009 pdf
17 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2008 pdf
18 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2007 pdf
ONLINE EXCHANGE
Български