SEE CN - подкрепа за Късометражни филми
30.09.2011

Сесия на Югоизточно европейската филмова мрежа SEE CN
за подкрепа на късометражни филми - ноември 2011 г.

Условия за участие:

 • Късометражни игрални филми с времетраене до 15 мин.
 • Проектите могат да бъдат 100% национални продукции на страни  членки на SEE CN, но тези, които са предвидени като копродукции между две или повече страни от Мрежата, ще се оценяват с предимство. Миноритарно участие в копродукцията на страни извън Мрежата е разрешено.
 • Продуцентът, режисьорът и сценаристът трябва да са от страна членка на Мрежата.
 • Снимките на продукцията не трябва да са започнали преди датата на оценяването на проектите от Общото събрание на Мрежата – 07.10.2011 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване
  http://www.nfc.bg/files/media/files/6d6ec3fe877d6cad8b32c38090bd3551/FORM%20see%20cn%20short%20appl.doc
 • Био-филмографии на сценариста, режисьора, продуцента и филмография на продуцентската фирма
 • Синопсис
 • Сценарий
 • Режисьорска експликация
 • Бюджет на продукцията
 • Списък на творческия екип
 • Финансов план, покриващ бюджета
 • Други документи, подкрепящи проекта за оценката му

Синопсис  – на френски и английски
Останалите документи – на английски

Критерии за оценка

- Драматургични качества на сценария
- Художествен потенциал на проекта
- Оригиналност на проекта
- Награди от фестивали и критически оценки за предишни творби на авторите
- Доказателства за осигурено финансиране, ако има такива
- Творчески екип на проекта /актьори, композитор и др./

Срок за подаване на проекти – 27.10.2011 г.
ИА "НФЦ", стая № 717 Международен отдел, Гергана Даковска, стая 718 Ирина Любенова
Документите се подават в два екземпляра на хартия /един - на български и един – на английски и на електронен носител.
За повече информация www.gfc.gr